Vítejte na stránkách Sexuální asistentky Diany Lovecké.

Vítejte na stránkách sexuální asistence. Tento nový obor, pomalu začíná v České republice, pronikat na trh.

CO JE SEXUÁLNÍ ASISTENCE?
Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou..

Více informací naleznete na stránkách:https://www.freya.live/cs/sexualni-asistence/o-sexualni-asistence

Sexuální asistentka pomáhá jedincům, párům, ale i rodičům osob, které mají nějaké znevýhodnění či hendikep.
Sexuální asistence je externí služba na rozdíl od intimní asistence, která je prováděna zaměstnanci/kyněmi domova či pomáhajících organizací.
Nejsou tedy zaměstanci/kyně domovů či organizací pro lidé se znevýhodněním či hendikepem. Do organizací, domovů či domácností klientů docházejí. Jsou zpravidla kontaktovány samotnými klienty/kami, pracovníky/icemi pomáhajících organizací či rodiči.

Další rozdíl je především ve způsobu provádění druhu asistence. Sexuální asistent/ka se na rozdíl od intimního asistenta/tky může klienta dotýkat – pohladit jej, pevně obejmout nebo jít do sexuální interakce. Intimní asistent/ka tuto činnost v žádném případě vykonávat při výkonu intimní asistence nemůže.

 


Kontakt

Diana Lovecká