Vítejte na stránkách Sexuologické asistentky Diany Hunter.

NOVINKY, PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ V AKTUALITÁCH..
 
 

CO JE SEXUOLOGICKÁ ASISTENCE?
Sexuologická asistence je placená služba, kterou vykonávám po proškolení Švýcarskou organizací INSEBE. Pomáhám lidem se zdravotním, či mentálním znevýhodněním, osobám s duševním onemocněním, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.. Také nesmělým lidem, kteří se bojí, oslovit klasickou sexuální pracovnici.

Více informací naleznete na stránkách:https://www.freya.live/cs/sexualni-asistence/o-sexualni-asistence

Sexuologická asistentka pomáhá jedincům, párům, ale i rodičům osob, které mají nějaké znevýhodnění či problém.
Sexuologická asistence,  je externí služba, na rozdíl od intimní asistence, která je prováděna zaměstnanci/kyněmi domova či pomáhajících organizací.
Nejsem tedy zaměstanci/kyně domovů či organizací pro lidi se znevýhodněním či seniory. Do organizací, domovů či domácností klientů docházím. Jsem zpravidla kontaktována samotnými klienty/kami, pracovníky/icemi pomáhajících organizací či rodiči.

Další rozdíl je především ve způsobu provádění druhu asistence. Sexuologická asistentka, se na rozdíl od intimního asistenta/tky, může klienta dotýkat – pohladit jej, pevně obejmout nebo jít do sexuální interakce. Intimní asistent/ka tuto činnost v žádném případě vykonávat při výkonu intimní asistence nemůže.

 


Kontakt

Mrs Diana Hunter, CSB et CSA

celá ČR, SR, Polsko

+420 704 905 963